United technology
 
 

 

 

 

Natuurlijk clinoptiloliet als grondverbeteraar:

 • Clinoptiloliet is effectief bij bemesting. Door toevoeging van clinoptiloliet (clinoptiloliet) worden de meststoffen langzaam en geleidelijk in de grond opgenomen. Voedingsbestanddelen als stikstof en kalium worden door clinoptiloliet vastgehouden en vrijgegeven naar behoefte.
 • Clinoptiloliet houdt het voedsel beter vast zodat het verlies van voedende bestanddelen in het milieu vermindert. Door een evenwichtige en aanvulbare voedseltoevoer in de wortels van de plant, neemt de behoefte aan meststof af.
 • Clinoptiloliet zorgt voor een aanvullend waterreservoir dat lange tijd vocht kan vasthouden voor periodes van droogte. Bij het besproeien wordt het water vlugger opgenomen, door het clinoptiloliet vastgehouden en geleidelijk aan de bodem afgegeven.
 • De geleidelijke vrijlating van noodzakelijke voedingselementen door clinoptiloliet leidt tot een betere groei van alle gewassen en rijkere oogsten. Doordat de in reserve opgeslagen voedingselementen zonder aanvulling over een langere periode gebruikt kunnen worden, leidt het bovendien tot besparing van meststof.

Voordelen van Natuurlijke clinoptilolieten:

 • Vemindering in het gebruik van meststof en, in sommige gevallen vermindert het gebruik van stikstof met 25 %.
 •  Minder waterverbruik.
 •  Zorgt voor kalium (door ionenwisseling uit de clinoptilolietstructuur)
 •  Verhoging in benutting en aanwezigheid van fosfor met 89 %
 •  Voordelig in het gebruik.

Voordelen voor het milieu:

 •  De bodem wordt gezonder, minder uitspoeling van nutrienten, water en schadelijke stoffen.
 •  Er zijn minder bestrijdingmiddelen noodzakelijk,
 •  Er zijn 20-40% minder water en meststoffen noodzakelijk.  

Economische voordelen:

 •  Doordat dit materiaal goedkoop en duurzaam is heeft het een economisch voordeel.
 •  Planten blijken beter aan te slaan, en is er minder uitval en de opbrengst en kwaliteit zijn optimaal.
 •  Tijdens het transport van planten, waarbij water dikwijls een probleem blijkt te zijn, kan de watervoorziening door clinoptiloliet geregeld worden, dat betekent minder uitval door verdroging.

 


© 2013 United Technology
All Rights Reserved
Home | disclaimer | leveringsvoorwaarden | Innovatie | prijslijst | Contact