United technology
 
 

 

 

 

Gebruik van gemodificeerd Clinoptiloliet in Zetmeelaardappelen:

Het product UCTS-12 staat ook bekend als BNF-12.

 • Gemodificeerd clinoptiloliet (UTCS-12) is effectief bij bemesting van zetmeelaardappelen op lichte grond.
  Door toevoeging van UTCS-12 worden geselecteerde meststoffen langzaam en geleidelijk in de grond opgenomen. Voedingsbestanddelen worden door UTCS-12 vastgehouden en vrijgegeven naar behoefte.
 • UTCS-12 houdt het voedsel beter vast zodat het verlies van voedende bestanddelen in het milieu vermindert. Door een evenwichtige en aanvulbare voedseltoevoer in de wortels van de plant, neemt de behoefte aan meststof af.
 • UTCS-12 bevordert een diepe beworteling en verlaagt het aantal groene knollen.
 • UTCS-12 zorgt voor een aanvullend waterreservoir dat lange tijd vocht kan vasthouden voor periodes van droogte. Bij het besproeien wordt het water vlugger opgenomen, door UTCS-12 vastgehouden en geleidelijk aan de bodem afgegeven.
 • De geleidelijke vrijlating van noodzakelijke voedingselementen door UTCS-12 leidt tot een betere groei van alle gewassen en rijkere oogsten. Doordat de in reserve opgeslagen voedingselementen zonder aanvulling over een langere periode gebruikt kunnen worden, leidt het bovendien tot besparing van meststof.
 • Uit vergelijkend onderzoek, door de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) een onderzoeksinstituut van Universiteit Wageningen, blijkt dat er een belangrijke toename van de opbrengst te zijn bij toepassing van UTCS-12.

Voordelen van UTCS-12 :

 • Vemindering in het gebruik van meststof en in sommige gevallen vermindert het gebruik van stikstof met 25 %.
 •  Minder waterverbruik.
 •  Zorgt voor kalium (door ionenwisseling uit de UTCS-12 (clinoptiloliet)structuur)
 •  Verhoging in benutting en aanwezigheid van fosfor met 89 %
 • Significante verhoging van de opbrengst.

Voordelen voor het milieu:

 •  De bodem wordt gezonder, minder uitspoeling van nutrienten.
 •  Er zijn minder bestrijdingsmiddelen noodzakelijk.
 •  Er zijn 20-40% minder water en meststoffen noodzakelijk.  

UTCS-12 werkt samen met UT KCL liquid

Tijdens de groei van de aardappelplant moet vóór de bloei de plant onder het blad bespoten worden met UT KCL Liquid om een goede werking van UTCS-12 te bevorderen.
Voor UTCS-12 is een octrooi aangevraagd onder nummer N2008236 bij Octrooicentrum Nederland.
© 2013 United Technology
All Rights Reserved
Home | disclaimer | leveringsvoorwaarden | Innovatie | prijslijst | Contact